WADI Yerseke

Aanleg Wadi Marijkelaan en parkeerterrein Margrietstraat

In opdracht van gemeente Reimerswaal mogen wij de aanleg van dit mooie project uitvoeren. Het betreft de aanleg van een Wadi aan de Marijkelaan en een parkeerterrein aan de Margrietstraat te Yerseke.

De gemeente heeft besloten om een Wadi aan te leggen. De aanleiding hiervoor was wateroverlast bij een extreme regenval in het voorjaar 2016. De Wadi dient als waterbuffering bij extreme piekbuien. Het water kan hierin opgevangen worden en langzaam in de grond infiltreren. Tevens vormt de Wadi een groene aankleding voor de buurt. Er zijn diverse zitgelegenheden en ruimte voor spelende kinderen. Ook het wachten op de bus wordt een stuk aantrekkelijker met uitzicht op het groen.

Het ontwerp laat op een educatieve manier zien hoe er omgegaan wordt met afvoer van hemelwater. Door het maken van een rivierbedding wordt een waterrijk gebied gesuggereerd. Eilandjes/kades van basaltkeien versterken dit gevoel. Staptegels zijn in diverse hoogtes aangebracht zodat ook de kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken wanneer er meer of minder water wordt opgevangen. Bij normale regenval zal er nauwelijks water in de Wadi komen te staan. Alleen bij extreme piekbuien waarbij het riool het niet meer aankan zal de Wadi vol komen.

Het parkeerterrein is bestemd voor de bewoners van de nieuw gebouwde curaviewoningen. Het water van het parkeerterrein wordt bovengronds (zichtbaar) afgevoerd naar de Wadi.